Luat Minh Khue

đăng ký con nuôi

đăng ký con nuôi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng ký con nuôi

Những trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quy định?

Những trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quy định?
Một số vấn đề liên quan tới việc chấm dứt nuôi con nuôi theo quy định của luật nuôi con nuôi năm 2010. Dựa theo quy định tại Điều 25 Luật nuôi con nuôi năm 2010 thì cha mẹ nuôi của đứa bé có thể chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp sau: