Luat Minh Khue

đăng ký hàng hóa

đăng ký hàng hóa - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng ký hàng hóa

Qui định về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (hàng hóa/dịch vụ)

Qui định về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (hàng hóa/dịch vụ)
Nhãn hiệu là dấu hiệu ( gồm tổng hợp các yếu tố như chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều được thể hiện bằng màu sắc…) dùng để phân biệt hàng hoá/dịch vụ của các tổ chức, cá nhân này với tổ chức cá nhân khác.