Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký hàng hóa"

đăng ký hàng hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký hàng hóa.

Qui định về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (hàng hóa/dịch vụ)

Qui định về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (hàng hóa/dịch vụ)
Nhãn hiệu là dấu hiệu ( gồm tổng hợp các yếu tố như chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều được thể hiện bằng màu sắc…) dùng để phân biệt hàng hoá/dịch vụ của các tổ chức, cá nhân này với tổ chức cá nhân khác.