Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký hộ kinh doanh cá thể"

đăng ký hộ kinh doanh cá thể | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai như thế nào ?

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai như thế nào ?
Theo quy định phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. Bài viết phân tích quy định pháp luật về nộp thuế, kê khai thuế đối với hộ kinh doanh cá thể:

Muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì cần những thủ tục gì ?

Muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì cần những thủ tục gì ?
Thủ tục mở hộ kinh doanh cá thể theo quy định mới nhất hiện nay và một số vấn đề pháp lý liên quan đến mức thuế hoặc hình thức kinh doanh áp dụng với hộ kinh doanh cá thể sẽ được Luật sư của Công ty luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp cụ thể: