Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký hợp quy"

đăng ký hợp quy | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký hợp quy.

Hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục công bố hợp quy

Hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục công bố hợp quy
Kính gửi Luật Minh Khuê, công ty tôi chuyên kinh doanh sản phẩm như khăn giấy, khăn ướt để cung cấp cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nay chúng tôi muốn thực hiện thủ tục công bố hợp quy để chứng minh sản phẩm của chúng tôi phù hợp với kỹ thuật tương ứng của Nhà nước. Rất mong được tư vấn