Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký kinh doanh"

đăng ký kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký kinh doanh.

Kinh doanh vận tải đường sắt cần điều kiện gì?

Kinh doanh vận tải đường sắt cần điều kiện gì?
Kinh doanh vận tải đường sắt gồm kinh doanh vận tải hành khách, hành lý và hàng hóa trên đường sắt. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt? Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt?

Điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

Điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt cần điều kiện gì? Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt? Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh đường sắt trong trường hợp vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, an sinh xã hội?

Khái niệm, vai trò và mục tiêu của việc phân tích tài chính doanh nghiệp?

Khái niệm, vai trò và mục tiêu của việc phân tích tài chính doanh nghiệp?
Công tác tài chính của doanh nghiệp có quan hệ trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình cung ứng nguyên vật liệu không thực hiện tốt, năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm giảm... sẽ làm cho tình hình tài chính doanh nghiệp gặp khó khăn. Ngược lại, công tác tài chính tốt sẽ ...

Kinh doanh đông trùng hạ thảo có hợp pháp không?

Kinh doanh đông trùng hạ thảo có hợp pháp không?
Hàng có giấy tờ đầy đủ chứng minh nguồn gốc sản phẩm nhưng khi đem qua thị trường Việt Nam bán thì không nhập khẩu mà nhờ an ninh sân bay lấy từ máy bay ra sân bay giúp - lót tay mỗi lần từ 1x triệu đến 4xxx triệu ... Hoặc nhờ xách giúp

Tư vấn về thù tục pháp lý khi kinh doanh "chim yến"

Tư vấn về thù tục pháp lý khi kinh doanh "chim yến"
Tôi nuôi chim yến. Tôi muốn bán trực tiếp ở cửa hàng nhà tôi và đăng bán trên sàn thương mại điện tử. Vì là sản phẩm thu hoạch trực tiếp tại vườn nhà, không thu mua qua bất kì nơi trung gian thứ 3 nào nên không có giấy tờ đầu vào.

Giám đốc chi nhánh có quyền đại diện không?

Giám đốc chi nhánh có quyền đại diện không?
Chi nhánh một ngân hàng mở một điểm giao dịch và gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Kết quả là Cơ quan đăng ký kinh doanh đã từ chối việc mở phòng giao dịch trên với lý do: “Giám đốc Chi nhảnh A kỷ tên thừa ủy quyền của người đại diện theo pháp luật Ngân hàng ...

Mâu thuẫn về lợi ích giữa các cổ đông trong công ty?

Mâu thuẫn về lợi ích giữa các cổ đông trong công ty?
Tháng 5-2001, ông T và ông L thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại V. Tổng số vốn ban đầu là 1,6 tỷ đồng, trong đó số vốn góp của ông T là 900 triệu đồng. Đến tháng 8-2001, tổng số vốn của công ty thay đổi còn 900 triệu đồng, trong đó phần góp vốn của ông ...

Cấu trúc quản trị nội bộ trong công ty cổ phần?

Cấu trúc quản trị nội bộ trong công ty cổ phần?
Cấu trúc hội đồng kép theo Luật công ty của Đức có hai đặc điểm quan trọng nhất: (i) cấu trúc quản trị - điều hành có hai hội đồng theo thứ bậc {two-tier board model), và (ii) có thể có sự tham gia nhất định cùa đại diện người lao động vào hội đồng phía trên {co-determinatỉorì). cấu trúc ...

Lợi nhuận trong công ty trách nhiệm hữu hạn như thế nào?

Lợi nhuận trong công ty trách nhiệm hữu hạn như thế nào?
Công ty trách nhiệm hữu hạn A (có hai thành viên là AI và A2) hợp nhất với công ty cổ phần B (có 4 thành viên là Bl, B2, B3, và B4) tạo thành một công ty mới. Công ty mới có thể tồn tại dưới loại hình công ty ưách nhiệm hữu hạn c (gồm 6 thành viên Al, A2, B1, B2, B3, và B4), hoặc ........

Những đặc điểm chính của sáp nhập doanh nghiệp?

Những đặc điểm chính của sáp nhập doanh nghiệp?
Thủ tục thực hiện hoạt động sáp nhập và họp nhất doanh nghiệp được quy định Luật doanh nghiệp năm 2020. Ngoài ra, thì chia, tách, hợp nhất, sáp nhập đối với doanh nghiệp xã hội được thực hiện trong các trường hợp sau đây: Doanh nghiệp xã hội được chia hoặc tách thành các doanh nghiệp xã hội; ...