Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký lưu hành" - Trang 4

đăng ký lưu hành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký lưu hành.

Quyết định 63/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc chứa họat chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 81 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

Quyết định 63/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc chứa họat chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 81 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
Ngày 01/04/2013 Cục quản lý dược ban hành Quyết định 63/QĐ-QLD về danh mục 01 thuốc nước ngoài (thuốc chứa họat chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 81