Luat Minh Khue

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

Đăng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại EU

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> bảo hộ <strong>nhãn</strong> <strong>hiệu</strong> <strong>hàng</strong> <strong>hóa</strong> tại EU
Đơn CTM được xử lý như thế nào? Đơn sau khi nộp tại OHIM sẽ được cơ quan này xét nghiệm về hình thức. Nếu đơn có đủ các thông tin và tài liệu trên, ngày nộp đơn được ghi nhận. Sau đó đơn được chuyển sang xét nghiệm nội dung.

Đăng nhãn hiệu S'lite

<strong>Đăng</strong> <strong>ký</strong> <strong>nhãn</strong> <strong>hiệu</strong> S'lite
hàng hóa, dịch vụ. Việc đăng bảo hộ nhãn hiệu là một giải pháp hiệu quả nhất trong quá trình tạo

Đề xuất đăng nhãn hiệu hàng hóa ra nước ngoài (bản chào dịch vụ)

Đề xuất <strong>đăng</strong> <strong>ký</strong> <strong>nhãn</strong> <strong>hiệu</strong> <strong>hàng</strong> <strong>hóa</strong> ra nước ngoài (bản chào dịch vụ)
Cùng với xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, trong những năm gần đây các doanh nghiệp Việt Nam đã có những nỗ lực không ngừng đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu trong nước và đặc biệt là để phục vụ cho việc đẩy mạnh xuất khẩu.