Luat Minh Khue

đăng ký nhãn hiệu quốc tế

đăng ký nhãn hiệu quốc tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Myanmar

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại  Myanmar
Theo qui định của Myanmar, nhãn hiệu hàng hóa (bao gồm cả nhãn hiệu dịch vụ) là dấu hiệu được sử dụng để xác định hàng hóa và/hoặc dịch vụ do một người cụ thể nào đó sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp.

Lơ là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài

Lơ là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài
“Trong năm 2008 có gần 16.000 nhãn hiệu được đăng ký ở trong nước nhưng chỉ có khoảng 1.500 nhãn hiệu Việt Nam được đăng ký bảo hộ ở nước ngoài. Điều này chứng tỏ nhiều đơn vị chưa nhận thức được việc nếu mất nhãn hiệu, doanh nghiệp sẽ mất cả thị trường”.