Luat Minh Khue

đăng ký nhãn hiệu tại Lào

đăng ký nhãn hiệu tại Lào - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Lào

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Lào
Đăng ký nhãn hiệu - Trong trường hợp có hai hoặc nhiều người cùng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhau cho cùng một nhóm sản phẩm thì người nào nộp đơn đầu tiên sẽ được cơ quan đăng ký ở Lào cấp đăng ký nhãn hiệu.