Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký nhân khẩu"

đăng ký nhân khẩu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký nhân khẩu.

Điều kiện đăng ký hộ khẩu thường trú

Điều kiện đăng ký hộ khẩu thường trú
Theo Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25-6-2007 ngày 25-6-2007 của Chính phủ và Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 1-7-2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú, hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm: