Luat Minh Khue

đăng ký phần mềm

đăng ký phần mềm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng ký phần mềm

Đăng ký bản quyền tác giả phần mềm khiếu nại, tố cáo

Đăng ký bản quyền tác giả phần mềm khiếu nại, tố cáo
Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê cùng đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả đã giúp đỡ Công ty cổ phần thiết kế phần mềm DEVTECH đăng ký quyền tác giả thành công cho chương trình máy tính mà công ty mong muốn các đơn vị khác khai thác giá trị từ tác phẩm có bản quyền.

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính
Chương trình phần mềm máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể...

Đăng ký bản quyền phần mềm (máy tính) tại Cục Bản Quyền Tác giả

Đăng ký bản quyền phần mềm (máy tính) tại Cục Bản Quyền Tác giả
Đăng ký Bản quyền phần mềm nhằm ghi nhận, bảo hộ bản quyền của tác giả người đã sáng tạo ra phầm mềm hoặc chủ sở hữu/người sở hữu hợp pháp bản quyền phần mềm đó. Đây là một bước đi quan trọng nhằm thương mại hóa bản quyền phần mềm đã được đăng ký - Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng trợ giúp Quý khách hàng trong việc đăng ký bản quyền phần mềm tại Cục Bản quyền Tác giả.

Phần mềm máy tính do Công ty luật Minh Khuê tư vấn đăng ký bản quyền:

Phần mềm máy tính do Công ty luật Minh Khuê tư vấn đăng ký bản quyền:
Thiết kế phần mềm đang là một trong những hướng phát triển của ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam, việc bảo hộ bản quyền phần mềm là một xu thế tất yếu để giảm thiểu các tranh chấp phát sinh trong tương lai. Công ty luật Minh Khuê cam kết cung ứng dịch vụ đăng ký bảo hộ phần mềm máy tính một cách chuyên nghiệp cho Quý khách hàng