Luat Minh Khue

đăng ký sở hữu trí tuệ

đăng ký sở hữu trí tuệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng ký sở hữu trí tuệ

Tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp?

Tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp?
Thưa luật sư, Xin tư vấn giúp tôi, tôi đã thiết kế ra 02 sản phẩm mới mà trên thị trường chưa có (cách đây 15 năm tôi cũng có ý tưởng thiết kế sản phẩm như võng xếp Duy Lợi bây giờ. Nhưng tôi đã dừng lại và cơ hội trôi qua.) và bây giờ tôi đã thiết kế ra 2 loại sản phẩm trên thị trường chưa có, sp hoàn toàn mới. Tôi cần tư vấn để đưa sp mới ra thị trường một cách tốt nhất.

Sở hữu trí tuệ, kinh tế mở và phát triển.

Sở hữu trí tuệ, kinh tế mở và phát triển.
Tóm tắt: Trong bài này tác giả lược duyệt những phân tích kinh tế căn bản về quyền sỡ hữu trí tuệ (QSHTT), đăc biệt là bằng phát minh, trong khung cảnh một nền kinh tế mở và đang phát triển. Trước hết, những đặc tính của sở hữu trí tuệ được xem xét, và lý do tại sao nhà nước phải đảm nhận việc bảo vệ quyền này. Kế tiếp, tác động của QSHTT trong một nền kinh tế mở đuợc phân tích, nhất là ảnh hưởng của nó đến xuất nhập khẩu, FDI, phân biệt đối xử, và toàn cầu hoá. Cuối cùng, bài đề cập đến liê