Luật sư tư vấn về chủ đề "đăng ký tập trung"

đăng ký tập trung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đăng ký tập trung.

Sự cần thiết xây dựng mô hình cơ quan đăng ký tập trung về bất động sản

Sự cần thiết xây dựng mô hình cơ quan đăng ký tập trung về bất động sản
Hiện nay, giao dịch về bất động sản và đăng ký bất động sản (đăng ký lần đầu và đăng ký biến động) đang được điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự, Luật Đất đai và Luật Nhà ở và một số văn bản khác có liên quan. Theo đó, hiện tồn tại hai hệ thống cơ quan khác nhau, đó là cơ quan quản lý đất đai và cơ quan quản lý nhà ở.