Luat Minh Khue

đăng ký thành lập

đăng ký thành lập - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đăng ký thành lập

Tư vấn thủ tục đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh cá thể?

Tư vấn thủ tục đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh cá thể?
Thưa luật sư, mình dự định mở một cửa hàng bán hàng công nghệ (máy tính, camera, báo trộm,...) dưới dạng hộ kinh doanh cá thể, với số vốn ban đầu khoảng 50 triệu, doanh thu hàng tháng khoảng 10 triệu. Vậy cho hỏi mình cần những thủ tục gì?