Luật sư tư vấn về chủ đề "Đăng ký thiết kế bố trí"

Đăng ký thiết kế bố trí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đăng ký thiết kế bố trí.

Tư vấn thủ tục Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Tư vấn thủ tục Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn áp dụng trong các ngành sản xuất công nghiệp điện tử cũng là một trong những đối tượng được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Luật Minh Khuê sẵn sàng hỗ trợ dịch vụ đăng ký này tại Cục sở hữu Trí tuệ của Việt Nam: