Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đảng viên sinh con thứ ba"

đảng viên sinh con thứ ba | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đảng viên sinh con thứ ba.

Giáo viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý như thế nào ?

Giáo viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý như thế nào ?
Khi là giáo viên các cấp, việc sinh con thứ ba có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình công tác, lao động, xét thi đua, bổ nhiệm... Luật sư sẽ phân tích một số quy định pháp lý về vấn đề trên theo quy định hiện hành:

Cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 trở lên?

Cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 trở lên?
Cán bộ công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ ba sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào theo quy định của pháp luật hiện nay. Luật sư của Công ty luật MInh Khuê sẽ tư vấn và giải đáp một số trường hợp cụ thể: