Luat Minh Khue

Danh chính ngôn thuận

Danh chính ngôn thuận - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Danh chính ngôn thuận

Danh chính ngôn thuận

Danh chính ngôn thuận
Sự tham gia hạn chế của cộng đồng doanh nghiệp trong các vấn đề có liên quan đến chính sách thương mại quốc tế có thể là một trong những nguyên nhân khiến việc tận dụng những lợi thế, vượt qua các thách thức từ các cam kết thương mại quốc tế hiện tại của chúng ta còn không ít bất cập.