Luật sư tư vấn về chủ đề "Danh Chui Bo Me"

Danh Chui Bo Me | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Danh Chui Bo Me.

Thông tư liên tịch 50/TT-LB

Thông tư liên tịch 50/TT-LB
Hướng dẫn quản lý, cấp phát, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ dân tộc thiểu số, dân tộc Khơ Me, Chăm đặc

Chỉ thị 04/2003/CT-BTC

Chỉ thị 04/2003/CT-BTC
Về việc tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính là người dân tộc Khơ - me, Chăm cho các xã