Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đánh giá tác động dự"

đánh giá tác động dự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đánh giá tác động dự.

Báo cáo đánh giá tác động dự kiến của Luật Trọng Tài (dự thảo 4)

Báo cáo đánh giá tác động dự kiến của Luật Trọng Tài (dự thảo 4)
Mục tiêu quan trọng nhất của Luật Trọng tài là tạo một cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án thuận lợi cho các bên, đặc biệt là các bên tham gia các hoạt động thương mại, đầu tư. Trong giao dịch dân sự thường này, nhất là giao dịch kinh tế thương mại, việc phát sinh tranh chấp là không thể tránh khỏi; và giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, công bằng các tranh chấp này sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động dân sự, kinh tế, thương mại, đầu tư; tạo sự yên tâm cho các bên ngay từ khi mới hình thành q