Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đánh giá tài sản"

đánh giá tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đánh giá tài sản.

Chênh lệch do đánh giá lại tài sản : Thuế phải đóng ra sao ?

Chênh lệch do đánh giá lại tài sản : Thuế phải đóng ra sao ?
Theo đó, DN 100% vốn Nhà nước thực hiện đánh giá lại tài sản cố định (TSCĐ) theo quy định để chuyển đổi thành Cty CP thì giá trị TSCĐ được ghi nhận để trích khấu hao theo giá trị đánh giá lại và phần chênh lệch giữa giá trị TSCĐ đánh giá lại và giá trị còn lại của TSCĐ ghi trên sổ kế toán được ghi tăng phần vốn của nhà nước tại DN.