Luật sư tư vấn về chủ đề "danh sách thành viên"

danh sách thành viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề danh sách thành viên.

Nội dung của bản danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập?

Nội dung của bản danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập?
Theo quy định tại điều 23 luật doanh nghiệp 2005, danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần được lập theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh quy định và phải có các nội dung chủ yếu sau đây: