đạo đức - Trang 2

đạo đức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đạo đức.

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học là gì?

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học là gì?
Hội đồng đạo đức nghiên cứu y sinh học là gì? Hội đồng đạo đức gồm những ai? Tiêu chuẩn để được lựa chọn vào Hội đồng đạo đức quốc gia là gì? Bài chia sẻ dưới đây của Luật Minh Khuê sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn đọc về Hội đồng đạo đức quốc gia.

Năm giới hạnh về đạo đức (Pancasila) theo Đạo Phật

Năm giới hạnh về đạo đức (Pancasila) theo Đạo Phật
Trong rất nhiều kinh (suttas) dành để nói về vấn đề tu tập cho những Phật Tử tại gia hay cư sĩ,như trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara iii,203),Đức Phật đã khuyên dạy nhiều lần nên tránh năm điều xấu,đó là những hiểm họa & kẻ của bản thân mọi người,sẽ là đường dẫn đến Địa Ngục đầy thảm khốc & khổ đau.

Bộ quy tắc đạo đức hành nghề đấu giá viên tại Việt Nam hiện nay

Bộ quy tắc đạo đức hành nghề đấu giá viên tại Việt Nam hiện nay
Thông tư 14/2018/T-BTP ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2018 đã ban hành bộ quy tắc đạo đức hành nghề đấu giá viên tại Việt Nam. Cụ thể để hành nghề đấu giá viên thì ngoài những tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn thì đấu giá viên cần đáp ứng những quy tắc đạo đức nghề nghiệp như thế nào?

Khái niệm "nhân" và "tâm". Nhân và đạo đức nghề nghiệp

Khái niệm "nhân" và "tâm". Nhân và đạo đức nghề nghiệp
Nhân là nói về tính nhân bản con người nói chung và của luật sư nói riêng. Luật sư phải có tình yêu nhân loại, quý trọng cuộc sống của con người và vì con người.Đức tính tôn trọng sự thật của luật sư phản ánh tính trung thực và nhân bản của luật

Cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp thực hiện quy tắc ứng xử: Sống không đạo đức thì đừng bàn tới chuyện pháp luật

Cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp thực hiện quy tắc ứng xử: Sống không đạo đức thì đừng bàn tới chuyện pháp luật
Tự thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức Tư pháp mới chính là yếu tố quyết định sự trường tồn, phát triển của quy tắc ứng xử trong ngành nói riêng, và nếp sống đạo đức, thuần phong mỹ tục của cả cộng đồng, xã hội nói chung. Và, để kiểm tra, cũng như thúc đẩy sự thực hiện, không cách gì hiệu quả hơn là căn cứ vào từng công việc cụ thể, giao tiếp hàng ngày mà đánh giá, nhìn nhận.

Đạo đức nghề luật

Đạo đức nghề luật
Cũng như hầu hết pháp luật các nước trên thế giới đều quy định phải có luật sư tham gia bào chữa cho họ. Nghĩa là trong trường hợp này, nếu người bị truy tố không có chi phí để mời luật sư bào chữa, thì toà án có nghĩa vụ gửi danh sách cho đoàn luật sư, đoàn luật sư thông báo về cho các tổ chức hành nghề luật sư và các tổ chức này chỉ định luật sư bào chữa cho họ, và luật sư được chỉ định có nghĩa vụ tham gia bào chữa cho họ như một thân chủ có thù lao, không phân biệt đối xử.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng