Luật sư tư vấn về chủ đề "đào tạo lái xe"

đào tạo lái xe | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đào tạo lái xe.

Áp dụng cabin điện tử trong đào tạo, sát hạch lái xe như thế nào?

Áp dụng cabin điện tử trong đào tạo, sát hạch lái xe như thế nào?
Bộ Giao thông Vận tải đã dự thảo ban hành Thông tư mới quy định về phần mềm và cabin điện tử cho học viên đối với thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Phần mềm này mô phỏng thực tế giúp học viên luyện tập kỹ năng, phản xạ trước những điều kiện khách quan khi tham gia giao thông.