Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đất của nhà nước"

đất của nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất của nhà nước.

Thu hồi đất do sử dụng đất sai mục đích có được bồi thường về đất ?

Thu hồi đất do sử dụng đất sai mục đích có được bồi thường về đất ?
Công ty tôi được nhà nước giao cho 1 mảnh đất với mục đích xây dựng văn phòng giao dịch và địa điểm sản xuất kinh doanh (hình thức trả tiền hàng năm). Trong quá trình sử dụng công ty tôi có cho thuê lại làm cửa hàng kinh doanh với 20 kiot trong đó có 18 kiot là của cổ đông công ty còn lại 2 kiot là cửa hàng của công ty ngoài.