Luật sư tư vấn về chủ đề "đất được chuyển nhượng"

đất được chuyển nhượng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất được chuyển nhượng.

Làm gì để hợp pháp hóa đất được chuyển nhượng ?

Làm gì để hợp pháp hóa đất được chuyển nhượng ?
Xin chào Luật Minh Khuê, Tôi có 1 vấn đề mong được tư vấn: Vợ chồng tôi hiện đang sử dụng 2 ha đất Nuôi trồng thủy sản vào mục đích nuôi tôm. Khu đất là của nhà bác tôi và đã có Thông báo cho thuê đất của UBND cấp huyện từ năm 2002, nhưng chưa được cấp GCNQSD đất.