Luật sư tư vấn về chủ đề "Dat Duoc Giao Co Thoi Han Su Dung"

Dat Duoc Giao Co Thoi Han Su Dung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Dat Duoc Giao Co Thoi Han Su Dung.

Hình thức và nội dung của giao dịch bảo lãnh ngân hàng ?

Hình thức và nội <strong>dung</strong> của <strong>giao</strong> dịch bảo lãnh ngân hàng ?
Về phương diện hình thức, pháp luật quy định việc bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với khách hàng phải được lập thành văn bản. Các văn bản này có thể phải công chứng, chứng thực nếu các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.