Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đất hợp tác xã"

đất hợp tác xã | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất hợp tác xã.

Liên minh hợp tác ?

Liên minh <strong>hợp</strong> <strong>tác</strong> <strong>xã</strong> ?
1. Liên minh hợp tác là tổ chức kinh tế - hội do các hợp tác , liên hiệp hợp tác tự

Thủ tục giải thể hợp tác ?

Thủ tục giải thể <strong>hợp</strong> <strong>tác</strong> <strong>xã</strong> ?
Xin chào Anh/Chị Công ty Luật Minh Khuê, Em có câu hỏi liên quan đến việc giải thể HTX Mong anh/chị tư vấn giúp. Bác em có thành lập HTX, trên giấy phép ĐK thì đại diện HTX chỉ có mình Bác, nay Bác mất vậy ai sẽ là người đại diện HTX được, để làm tiếp các thủ tục như kí các Hợp đồng với KH và giải thể HTX thì phải làm như thế nào ạ ?