Luật sư tư vấn về chủ đề "đất không có giấy tờ"

đất không có giấy tờ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất không có giấy tờ.

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất không có giấy tờ?

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất không có giấy tờ?
Một trong những vấn đề khó khăn nhất trong việc giải quyết tranh chấp đất đai là việc các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thường không rõ ràng nên gây không ít khó khăn, trở ngại cho tòa án, chính quyền. Vậy pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về vấn đề trên?

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà giấy tờ quyền sử dụng đất không ghi rõ diện tích đất ở; đất mới chuyển từ xã về phường, thị trấn do điều chỉnh địa giới hành chính mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà giấy tờ quyền sử dụng đất không ghi rõ diện tích đất ở; đất mới chuyển từ xã về phường, thị trấn do điều chỉnh địa giới hành chính mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất do tỉnh Tuyên Quang ban hành