Luat Minh Khue

đất là di sản

đất là di sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đất là di sản

Chia lại đất khi có tranh chấp?

Chia lại đất khi có tranh chấp?
Kính chào luật sư, tôi có một vấn đề rất mong nhận được sự tư vấn của luật sư: Chia lại đất khi có tranh chấp có được không?