Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đất làm muối"

đất làm muối | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất làm muối.

Đất làm muối, nuôi trồng thủy sản có được cấp sổ đỏ hay không ?

Đất làm muối, nuôi trồng thủy sản có được cấp sổ đỏ hay không ?
Thưa Luật sư, đất nhà em làm muối 2000 m2, từ trước năm 1980 và nuôi trồng thủy sản 3000 m2 đều trên 1 thửa đất ở trước năm 1980 là 4000 m2. Gọi chung là đất liền kề trước năm 1980 với tổng diện tích là 9000 m2. Ủy ban nhân dân xã không công nhận là đất ở và nói đó là đất suối. Đất nhà em không có chanh chấp nhưng UBND xã là gây khó khăn trong việc sổ đỏ.