Luat Minh Khue

đất mặt nước ven biển

đất mặt nước ven biển - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đất mặt nước ven biển

Luật đất đai quy định như thế nào về Đất có mặt nước ven biển ?

Luật đất đai quy định như thế nào về Đất có mặt nước ven biển ?
Điều 79 Luật đất đai 2003 quy định về đất có mặt nước ven biển như sau: 1. Đất có mặt nước ven biển được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối.