Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đất mộ"

đất mộ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất mộ.

Đất đai có mồ mả giải quyết thế nào khi có tranh chấp ?

Đất đai có mồ mả giải quyết thế nào khi có tranh chấp ?
Chào luật sư công ty luật Minh Khuê. Em có vấn đề sau cần luật sư giải đáp ạ: Trên mảnh đất gia đình em có 1 ngôi mộ của gia đình nhà ông H ( người cùng xã). Sau khi gia đình em xây tường bao quanh mảnh đất thì ông H yêu cầu gia đình em cắt phần đất ngôi mộ đó cho gia đình họ. Gia đình em không đồng ý và ông H đã gửi đơn khiếu nại lên UBND huyện khiếu nại gia đình em cản trở việc thăm nom mộ và yêu cầu UBND huyện cắt phần đất ngôi mô đó cho gia đình ông H.