Luat Minh Khue

đất Nhà nước

đất Nhà nước - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đất Nhà nước

Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất ?

Bồi thường, hỗ trợ khi <strong>Nhà</strong> <strong>nước</strong> thu hồi <strong>đất</strong> ?
Thưa luật sư, tôi có đấu thầu của UBND xã 300m2 đất để cấy lúa trong khoảng thời gian là 5 năm, nay Nhà nước thu hồi vĩnh viễn trong khi tôi còn 4 năm hợp đồng, vậy xin hỏi tôi có được bồi thường, hỗ trợ gì không?

Giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Giá bồi thường khi <strong>nhà</strong> <strong>nước</strong> thu hồi <strong>đất</strong>
Kính gửi luật sư! Tôi đang làm việc trong tập đoàn samsung electronic Bắc Ninh. Tôi thay mặt toàn bộ dân cư khu vực tôi xin hỏi Luật sư một vấn đề như sau: Khu vực chúng tôi trước thuộc xã Tân Tiến -huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang, và bây giờ bỏ huyện và trực thuộc thành phố Bắc Giang .

Xây tường bao quanh nhà có bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng ?

Xây tường bao quanh nhà có bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng ?

Chào Luật sư. Nhà tôi đang có dự định xây tường bao quanh nhà, tôi nghe nói trường hợp này phải xin giấy phép xây dựng không biết có đúng không thưa luật sư. Nếu chúng tôi không xin giấy phép thì sao ...