Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đất nhận chuyển nhượng"

đất nhận chuyển nhượng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất nhận chuyển nhượng.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đã chuyển nhượng được quy định như thế nào?

 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đã chuyển nhượng được quy định như thế nào?
Thưa luật sư, Nhà tôi mua một mảnh đất kèm theo nhà ở năm 2011, Đất của bà K (mẹ đẻ) 110m2 cho ông C nhưng khi làm sổ đỏ ông ấy chỉ làm có 40.5 m2 thôi không làm hết. Sau đó ông C bán lại cho nhà tôi .Nhà tôi dài 22m rộng 5 mét nhưng trong sổ đỏ chỉ có 40,5 m2 thì tức là còn khoảng 70 m2 nữa không có trong sổ đỏ. Khi mua bán là chỉ có 40.5 m2 thôi không có giấy tờ gì về 70 m2 còn lại. đến khi tôi đi làm sổ đỏ thì không làm được.