Luật sư tư vấn về chủ đề "đất nuôi trồng thủy sản"

đất nuôi trồng thủy sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất nuôi trồng thủy sản.

Đấu thầu ao nuôi trồng thủy sản ?

Đấu thầu ao <strong>nuôi</strong> <strong>trồng</strong> <strong>thủy</strong> <strong>sản</strong> ?
Thưa văn phòng luật sư Minh Khuê. Xin văn phòng luật sư tư vấn đề giải quyết vụ việc sau: Năm 2005 ở thôn cho đấu thầu ao cá thời hạn 10 năm( hợp đồng có xác nhận của ubnd xã) đến năm 2015 khi thanh lý hợp đồng thì bên A bị mất hợp đồng, bên B còn hợp đồng đã đưa ra hợp đồng sau đó lấy lại hợp đồng không nhất trí thanh lý hợp đồng với lý do yêu cầu bên A đưa hợp đồng thì mới thanh lý và cố tình không trả lại diện tích đã đấu