Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đất ở tại thành thị"

đất ở tại thành thị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất ở tại thành thị.

Thuế suất đối với đất ở theo quy định mới nhất?

Thuế suất đối với đất ở theo quy định mới nhất?
Khi nộp thuế sử dụng đất ở tôi thấy có quy định về mức thuế suất trong hạn mức và thuế suất khi vượt hạn mức vậy mức thuế suất là bao nhiêu phần trăm và hạn mức quy định ở đâu mong luật sư tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn!

Quy định của Luật đất đai 2003 về đất ở tại nông thôn và đất ở tại thành thị có khác nhau không?

Quy định của Luật đất đai 2003 về đất ở tại nông thôn và đất ở tại thành thị có khác nhau không?
Đất ở tại nông thôn được quy định tại Điều 83 Luật đất đai 2003, cụ thể như sau: 1. Đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.