Luat Minh Khue

đất rừng phòng hộ

đất rừng phòng hộ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đất rừng phòng hộ

San ủi rừng phòng hộ để mở hàng ăn phải bị xử lý như thế nào?

San ủi rừng phòng hộ để mở hàng ăn phải bị xử lý như thế nào?
Thưa luật sư, xin hỏi: Trên địa bàn huyện tôi hiện nay có hộ gia đình đang quản lý đất rừng phòng hộ nhưng hiện nay lại liên kết với doanh nghiệp và san ủy, thay đổi hiện trạng và qua phản ánh là họ định mở hàng ăn. Xin tư vấn cách giải quyết cho phù hợp ? Cảm ơn luật sư!