Luật sư tư vấn về chủ đề "đất tăng sản"

đất tăng sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất tăng sản.

Mượn tài sản là nhà đất?

Mượn tài <strong>sản</strong> là nhà <strong>đất</strong>?
Xin chào quý luật sư!. Gia đình chúng tôi cần giúp đỡ về việc tranh chấp sử dụng nhà ở. Năm 1976 cha tôi được người bạn uỷ quyền cho ở căn nhà vì lúc đó gia đình tôi không có nhà ở, trong giấy uỷ quyền có ghi rõ là cho cha tôi được ở ,trông coi căn nhà này , không được mua bán , sang nhượng hay đập phá căn nhà , phải cải tạo những gì bị lui hao trong quá trình sử dụng ."có xác nhận của địa phương" gia đình tôi sử dụng từ đó