Luật sư tư vấn về chủ đề "đất trồng cây lấy gỗ"

đất trồng cây lấy gỗ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất trồng cây lấy gỗ.

Hỏi đáp về đền bù đất đã đền bù ?

Hỏi đáp về đền bù đất đã đền bù ?
Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Hiện tại tôi có 2ha đất đang trồng cây lấy gỗ. Diện tích trên thuộc đất đã đền bù. Nhưng chưa thu hồi sử dụng. Gia đình vẫn đang canh tác. Tôi muốn hỏi, khi có chủ trường thu hồi đất. Gia đình tôi được hưởng đền bù thế nào? Xin cảm ơn.