Luật sư tư vấn về chủ đề "đất rừng"

đất rừng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất rừng.

Phân tích những dấu hiệu của tội hủy hoại rừng

Phân tích những dấu hiệu của tội hủy hoại rừng
Hành vi phá rừng trái phép là hành vi phá rừng để lấy đất trồng trọ, chăn nuôi, xây dựng đường, nhà cửa, đường dây điện, làm công trình thủy lợi, khai thác than, tài nguyên khoáng sản khác, đào đắp bờ trong rừng ngập mặn để nuôi trồng thủy sản mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Quy định về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Quy định về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu quy định về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Quy định của pháp luật về dịch vụ môi trường rừng

Quy định của pháp luật về dịch vụ môi trường rừng
Luật Minh Khuê sẽ giới thiệu quy định của pháp luật liên quan đến dịch vụ môi trường rừng: Các loại dịch vụ môi trường rừng; Nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng; Đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; Đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng...

Nhà nước thu hồi rừng trong các trường hợp nào?

Nhà nước thu hồi rừng trong các trường hợp nào?
Các trường hợp nhà nước thu hồi rừng theo quy định của pháp luật? Chủ thể nào có thẩm quyền thu hồi rừng? Trình tự, thủ tục thu hồi rừng như thế nào? Bồi thường thiệt hại về rừng trong trường hợp thu hồi rừng được giao, cho thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng?

Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Pháp luật quy định như nào về về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác? Các trường hợp chủ dự án tự tổ chức trồng rừng thay thế? Lập phương án trồng rừng thay thế như nào? Hồ sơ đề nghị chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế bao gồm những gì?

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Hãy cùng Luật Minh khuê tìm hiểu các vấn đề: Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Suy thoái rừng là gì ? Kiểm soát suy thoái rừng như thế nào ?

Suy thoái rừng là gì ? Kiểm soát suy thoái rừng như thế nào ?
Kiểm soát suy thoái rừng có thể được hiểu là toàn bộ hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng như của các tổ chức, cá nhân trong quản lí, khai thác, sử dụng rừng, đất hồng rừng nhằm kiểm soát và cải thiện tình trạng suy giảm cả về sổ lượng và chất lượng rừng trên phạm vi cả nước.

Xử lý việc vi phạm pháp luật trong quản lý rừng, phá rừng như thế nào ?

Xử lý việc vi phạm pháp luật trong quản lý rừng, phá rừng như thế nào ?
Trong lĩnh vực kiểm soát suy thoái rừng, có hai dạng vi phạm pháp luật chủ yếu là các hành vi vi phạm hành chính và các hành vi phạm tội. Vì vậy, việc Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này cũng bao gồm hai hình thức Xử lý chủ yếu là Xử lý vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự

Rừng phòng hộ là gì ? Quy định pháp luật về rừng phòng hộ

Rừng phòng hộ là gì ? Quy định pháp luật về rừng phòng hộ
Rừng phòng hộ là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ mỗi trường sinh thái. Vậy, quy định pháp luật về bảo vệ rừng phòng hộ như thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể:

Rừng đặc dụng là gì ? Quy định pháp luật về rừng đặc dụng

Rừng đặc dụng là gì ? Quy định pháp luật về rừng đặc dụng
Rừng đặc dụng là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen thực vật động vật rừng. nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, phục vụ nghỉ ngơi du lịch.