Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đất và nhà gắn liền với đất"

đất và nhà gắn liền với đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất và nhà gắn liền với đất.

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất canh tác trong nội bộ gia đình?

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất canh tác trong nội bộ gia đình?
Đất canh tác (đất nông nghiệp) là phần đất được nhà nước giao (theo chính sách đất đai từ năm 1992) cho người dân sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp. Ở các đô thị lớn thì việc tranh chấp đất canh tác thường xuyên xảy ra do chính sách thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng đất: