Luat Minh Khue

đất văn hóa

đất văn hóa - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đất văn hóa

Thủ tục hiến đất cho nhà chùa ?

Thủ tục hiến đất cho nhà chùa ?
Thưa luật sư, Xin cho nhà chùa hỏi: Nhà chùa có một phật tử hiến 100m2 đất ngay sát chùa vậy thử tục cần những gì mong quí vị giúp đỡ ? Người hỏi: Thích Diệu Thức