Luat Minh Khue

đất vượt hạn mức

đất vượt hạn mức - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đất vượt hạn mức

Quy định về thu tiền sử dụng đất ngoài hạn mức?

Quy định về thu tiền sử dụng đất ngoài hạn mức?
Thưa luật sư, Em chào luật sư, Em có một số thắc mắc muốn luật sư giải thích rõ cho em một số vấn đề sau với ạ: Bố em được chia 212m2 đất để ở năm vào 1978 nhưng từ đó đến năm 2012 vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm nay 2013 bố em làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ và được cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ nhưng trong đó có ghi “ nợ 50% tiền sử dụng đất ngoài hạn mức 32m2 và lệ phí trước bạ’’.

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - nhà ở ? Sổ đỏ bị mất có được cấp lại không ?

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - nhà ở ? Sổ đỏ bị mất có được cấp lại không ?

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải tuân theo các nguyên tắc nào ? Ông C vốn là người Miền Nam nhưng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ...