Luat Minh Khue

dấu chấm phẩy

dấu chấm phẩy - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dấu chấm phẩy

Cách sử dụng dấu phẩy và dấu chấm phẩy

Cách sử dụng dấu phẩy và dấu chấm phẩy
Sử dụng dấu câu trong tiếng Anh sao cho chính xác cũng là một vấn đề mà nhiều người học môn ngoại ngữ này quan tâm. Các bạn có thể tham khảo một số quy tắc trong bài viết này để sử dụng dấu câu trong tiếng Anh chính xác hơn.