Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Dau Thau Lan 2"

Dau Thau Lan 2 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Dau Thau Lan 2.

Nghị định 2/CP

Nghị định <strong>2</strong>/CP
Ban hành bản Quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp

Quyết định 2/HĐBT

Quyết định <strong>2</strong>/HĐBT
Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh trong kế hoạch Nhà nước năm 1988

Quyết định 2-CT

Quyết định <strong>2</strong>-CT
Về chế độ quản lý các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm của Nhà nước

Thông tư 2-TTBC

Thông tư <strong>2</strong>-TTBC
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 79-CT ngày 27/2/1984 của Hội đồng Bộ trưởng về việc nhận, gửi bưu

Sắc lệnh 2/SL

Sắc lệnh <strong>2</strong>/SL
Về việc bổ nhiệm ông Lê Quang Đạo giữ chức cục trưởng cục tuyên huấn trong TCCT

Chỉ thị 2-LS/CNR

Chỉ thị <strong>2</strong>-LS/CNR
Về việc thực hiện một số chủ trương mới trong khai thác rừng và thiết kế khai thác cho năm 1992

Thông tư 2/TS-TT

Thông tư <strong>2</strong>/TS-TT
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 125-CT ngày 28-04-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc xây dựng quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản

Thông tư 2/BYT-TT

Thông tư <strong>2</strong>/BYT-TT
Hướng dẫn việc sử dụng ngoại tệ và mức tiền chi tiêu cho các lớp học và hội thảo trong ngành Y tế do các tổ chức quốc tế tài thọ