Luật sư tư vấn về chủ đề "đầu tư có điều kiện"

đầu tư có điều kiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đầu tư có điều kiện.

Lĩnh vực ưu đãi đầu tư, đầu tư có điều kiện, cấm đầu tư

Lĩnh vực ưu đãi đầu tư, đầu tư có điều kiện, cấm đầu tư
Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện và lĩnh vực cấm đầu tư được quy định như sau:

Đề nghị làm rõ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện?

Đề nghị làm rõ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Đề nghị làm rõ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện? Địa phương có được đầu tư xây dựng nhà xưởng dệt may để bán lại cho doanh nghiệp không? Khu thương mại Lao Bảo có ngoại lệ không?

Đầu tư có điều kiện: Quy định của nhà nước, thực tiễn triển khai, vướng mắc và một số đề xuất

Đầu tư có điều kiện: Quy định của nhà nước, thực tiễn triển khai, vướng mắc và một số đề xuất
Hiện nay pháp luật Việt Nam quy định một số lĩnh vực, ngành nghề đầu tư – kinh doanh có điều kiện (1). Quy định này không phải chỉ riêng Việt Nam mới áp dụng, mà trên thực tế, hầu hết các quốc gia đều có quy định về điều kiện để đầu tư (2) trong một số lĩnh vực, ngành, nghề mà từng quốc gia đó cho là có những ảnh hưởng quan trọng đến xã hội, kinh tế, an ninh của đất nước.