Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "đầu tư có điều kiện"

đầu tư có điều kiện | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đầu tư có điều kiện.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

Điều kiện kinh doanh  dịch vụ tiến hành công việc bức xạ
Kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử là một trong số ngành rất đặc biệt và rất mới ở Việt Nam. Hiện nay chưa nhiều văn bản pháp luật điều chính nhưng pháp luật vẫn có quy định điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này

Lĩnh vực ưu đãi đầu tư, đầu tư có điều kiện, cấm đầu tư

Lĩnh vực ưu đãi đầu tư, đầu tư có điều kiện, cấm đầu tư
Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện và lĩnh vực cấm đầu tư được quy định như sau:

Đề nghị làm rõ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện?

Đề nghị làm rõ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Đề nghị làm rõ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện? Địa phương có được đầu tư xây dựng nhà xưởng dệt may để bán lại cho doanh nghiệp không? Khu thương mại Lao Bảo có ngoại lệ không?