Luat Minh Khue

Đầu tư mạo hiểm

Đầu tư mạo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Đầu tư mạo hiểm

Thu hút vốn đầu mạo hiểm cho đổi mới công nghệ tại Việt Nam

Thu hút vốn <strong>đầu</strong> <strong>tư</strong> <strong>mạo</strong> <strong>hiểm</strong> cho đổi mới công nghệ tại Việt Nam
Đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế là vấn đề không nên xem nhẹ trong chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam. Thực tế có rất nhiều nhân tố tác động đến vấn đề đổi mới công nghệ, trong đó năng lực tài chính là một trong những cản ngại không nhỏ.

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Thủ tục đăng ký bảo <strong>hiểm</strong> xã hội lần <strong>đầu</strong>
Thưa luật sư, Tôi có 1 câu hỏi xin luật sư giải đáp giúp: Công ty tôi thành lập từ năm 2012 nhưng đến nay là năm 2016 mới tiến hành tham gia đóng BHXH, thì thủ tục tham gia BHXH như thế nào?

vấn bảo hiểm

<strong>Tư</strong> vấn bảo <strong>hiểm</strong>
Tôi làm việc tại công ty x và đã đóg bảo hiểm xã hội được hơn 17 thág (từ ngày 03/01/2017 đến ngày