Luat Minh Khue

đầu tư vốn

đầu tư vốn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đầu tư vốn

Nhận lãi khi cho vay tiền có phải tính thuế thu nhập cá nhân không?

Nhận lãi khi cho vay tiền có phải tính thuế thu nhập cá nhân không?
Xin chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi tôi có cho một công ty TNHN vay tiền, hàng tháng công ty trả cho tôi tiền lãi và có khấu trừ thuế của tôi với số tiền lãi đó, vậy số tiền lãi đó tôi có phải nộp thuế không? Vì khi tôi cho cá nhân vay thì không thấy có ai nói đến phải nộp thuế. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 19/KK-TNCN)

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 19/KK-TNCN)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mẫu Giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân (cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài) (Mẫu số 04/NNG-TNCN)

Mẫu Giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân (cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài) (Mẫu số 04/NNG-TNCN)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài) ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.