Luật sư tư vấn về chủ đề "đầu tư" - Trang 4

đầu tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đầu tư.

Bán nhà chung cư khi đã có quyết định bàn giao nhà của chủ đầu tư ? Mua bán căn hộ như thế nào ?

Bán nhà chung cư khi đã có quyết định bàn giao nhà của chủ đầu tư ? Mua bán căn hộ như thế nào ?
Giá bán nhà chung cư thể hiện trên hợp đồng thấp hơn giá thực tế mua thì có vi phạm pháp luật không ? Thủ tục mua bán, chuyển nhượng quyền mua căn hộ ? Tư vấn về mua bán nhà ở nằm trong quy hoạch ? Có được mua bán quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng không đúng mục đích đã được Nhà nước giao ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Tư vấn về chuyển nhượng vốn đầu tư ?

Tư vấn về chuyển nhượng vốn đầu tư ?
Thưa luật sư, cách đây 3 năm Công ty em (tạm gọi là Công ty A) có góp đất để thực hiện dự án xây dựng chung cư với Công ty B và Công ty C. Đến nay, Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư (chủ đầu tư là liên danh A,B và C), đã có giấy phép xây dựng, và đã thực hiện xong thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (đã nộp đủ tiền sử dụng đất 1 lần nhưng chưa xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).