Luật sư tư vấn về chủ đề "dây chuyền tự động"

dây chuyền tự động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dây chuyền tự động.

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích ?

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi đã nghĩ và làm ra dây chuyền để vận chuyển vật liệu tự động mà chưa có ai nghĩ ra và làm. Vậy tôi muốn hỏi xem là sản phẩm của tôi thuộc sáng chế hay giải pháp hữu ích ? Và có thể đăng ký để cấp chứng nhận để tôi sản xuất và bán ra thị trường được hay không ?